Velkommen til Harstad Spyleservice AS

Vi er et firma som startet opp høsten 2012 som et AS. Vi har en moderne maskinpark, med 2 stk. lastebiler med spyling og vacumsug og en Mercedes sprinter varebil med vannspyling. Med disse renser og tiner vi alle typer rør&kummer.

Vi har også bygget opp en trykktesthenger som vi utfører sluttkontroll på alle VA anlegg.

Våre tjenester

Harstad Spyleservice As

Vi har døgnvakt, så enten du har tett avløp, frosene rør eller oversvømmelse/gris, så kan vi hjelpe deg på kort varsel.

Vi har tett dialog mot skadeservice firmaer og forsikringsselskap, slik at vi kan hjelpe og veilede deg ved hendelser på ditt avløp eller vannledningsnett.

I samarbeid med Roger Rørinnspeksjon AS - kan vi filme og dokumentere innvendig i ditt rør. 

Med moderne utstyr utfører vi sluttkontroll av alle VA anlegg. Trykktesting,Tetthetsprøving, Desinfiksjon/nøytralisering og vannprøver.

Kontakt oss for hjelp på telefon 900 31 979, eller send melding.

Om oss

Vi stiftet selskapet høsten 2012 i Harstad. Vi har gradvis vokst og investert i utstyr etter behov og forespørsel.
i 2018 passerte vi 6 milioner i omsetning. Vi dekker det daglig markedet i Nordre Nordland og Sør Troms fylke.

Vi holder til i Blåbærhaugen, Østenbekk veien 30 rett utenfor Harstad Sentrum.

 Ansatte

Vi har pr. i dag tre fast ansatte. Vi har og personell som vi leier inn ved behov.

Per-Martin Klaussen

Daglig leder og medeier

Ørjan Ursin

Styreleder og medeier

Roger Nilsen

Styremedlem og medier 

Marius Lind Johnsen

Fagarbeider

Tjenester 

 • Høytrykkspyling opptil 530 Bar

 • Høytrykksrensing av gjengrodde vann&avløpsrør

 • Spyling av vannledninger

 • Rensing av gamle vannledninger

 • Trykktesting og lekkasjetesting av rør og kummer
 • Kloring og dekloring av vannledning
 • Tette avløp
 • Slamsuging
 • Rotkutting
 • Grafitti fjerning

 • Tømming av sluker/sandfang og vaskerenner

 • Fasadevasking

 • Suging av trekketråd

 • Sandblåsing

 • Spyling av uteareal

 • Rørinnspeksjon/filming og trasesøk i samarbeid med

 • Roger Rørinspeksjon AS

 • Utleie av mannskap

 • Tømming av toalett

Prosjekter

Litt info om det vi jobber med


Innspeksjon av VA ledninger i Ibestad Kommune.
Sammen med Roger Rør innspeskjon, ble vi innleid til Ibestad Kommune for spyling og innspeksjon av gamle avløpsanlegg.
Siden en del av rørledningene og kummer ligger langt fra vei, hadde vi med oss satelittspyler (Beltedrevet terreng maskin med spyletrommel) og 6 hjuling med mobilt filmutstyr.

Prosjektet startet opp sommer 2016 og vil bli ferdig stilt etter påske 2017

Bjarkøy Tunnelen

I mai 2017 startet vi oppdraget med sluttkontroll av  rør innstallasjonen i undervannstunnelen for Munck Islandi ehf. Vi begynte med å trykkteste 2stk. pumpeledninger på 1580 meter hver.  Så fulgte tetthetsprøving av 3250 meter overvansledning og 49 kummer. Det er også spylt over 9750 meter rør og rengjort kummer.