Tjenester

 • Høytrykkspyling opptil 530 Bar

 • Tette avløp

 • Spyling av vannledninger

 • Sandblåsing

 • Tømming av toalett

 • Spyling av uteareal

 • Utleie av mannskap

 • Slamsuging

 • Rotkutting

 • Grafitti fjerning

 • Fasadevasking

 • Suging av trekketråd

 • Rensing av gamle vannledninger

 • Kloring og dekloring av vannledning

 • Tømming av sluker/sandfang og vaskerenner

 • Høytrykksrensing av gjengrodde vann & avløpsrør

 • Trykktesting og lekkasjetesting av rør og kumme

 • Rørinnspeksjon/filming og trasesøk

Prosjekter

Litt info om det vi jobber med

Inspeksjon av VA ledninger i Ibestad Kommune

Sammen med Roger Rør innspeskjon, ble vi innleid til Ibestad Kommune for spyling og innspeksjon av gamle avløpsanlegg.
Siden en del av rørledningene og kummer ligger langt fra vei, hadde vi med oss satelittspyler (Beltedrevet terreng maskin med spyletrommel) og 6 hjuling med mobilt filmutstyr. Prosjektet startet opp sommer 2016 og vil bli ferdig stilt etter påske 2017

Kontakt oss for hjelp på telefon 900 31 979, eller send melding.

Bjarkøy Tunnelen

I mai 2017 startet vi oppdraget med sluttkontroll av rør innstallasjonen i undervannstunnelen for Munck Islandi ehf. Vi begynte med å trykkteste 2stk. pumpeledninger på 1580 meter hver. Så fulgte tetthetsprøving av 3250 meter overvansledning og 49 kummer. Det er også spylt over 9750 meter rør og rengjort kummer.

Harstad Spyleservice As

Vi har døgnvakt, så enten du har tett avløp, frosene rør eller oversvømmelse/gris, så kan vi hjelpe deg på kort varsel. Vi har tett dialog mot skadeservice firmaer og forsikringsselskap, slik at vi kan hjelpe og veilede deg ved hendelser på ditt avløp eller vannledningsnett.Med vår filmbil kan vi filme og dokumentere innvendig i ditt rør.  Med moderne utstyr utfører vi sluttkontroll av alle VA anlegg. Trykktesting,Tetthetsprøving, Desinfiksjon/nøytralisering og vannprøver.

Kontakt oss for hjelp på telefon 900 31 979, eller send melding.

Ansatte

Vi har pr. i dag 5 fast ansatte. Vi har og personell som vi leier inn ved behov.

icon arbeider

Per-Martin Klaussen

 

Daglig leder og medeier

icon arbeider

Ørjan Ursin

 

Styreleder og medeier

icon arbeider

Oddbjørn Olsen

 

Fagarbeider 

icon arbeider

Atle Kristoffersen

 

Fagarbeider 

icon arbeider

Jørn thorbergsen

 

Fagarbeider 

kontakt

hCaptcha